Personvern


Vi samler ikke personlig data eller informasjon om hvordan du bruker appen.


Siden vi ikke samler data av noe slag om deg eller hvordan du bruker appen, kan vi heller ikke dele slik informasjon med andre.


Dersom du har spørsmål angående vårt personvern, kan du kontakte oss på contact@boggatap.com


Denne informasjonen ble sist oppdatert 14. mai 2021. Våre retningslinjer for personvern kan endres fra tid til annen. Hvis vi gjør en vesentlig endring, vil vi kungjøre dette på våre nettsider og/eller i appen. For mer informasjon om vårt firma og apper, besøk nettsiden vår: https://www.boggatap.com, eller følg oss på Facebook: https://www.facebook.com/boggatap.